Κυριακή, 8 Μαΐου 2016

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ.


Η Κροατία είναι σύμμαχος των δυνάμεων του Άξονος. Η ένοπλος νεολαία της καλείται να υπηρετήση εις τον Γερμανικό στρατό. Συγκροτημένη εις ανεξαρτήτους μεραρχίας και διακρινομένη από την ιδιαιτέραν στολήν και το κροατικόν σήμα που φέρουν οι άνδρες επί του γερμανικού κράνους, η κροατική νεολαία δίδει τον όρκο πίστεως προς τον Αδόλφο Χίτλερ. Και οι πατέρες των αγωνίσθηκαν παρά το πλευρόν Γερμανίας και Αυστρίας.

ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑ


Ρώσσοι εθελονταί, εκπαιδευθέντες εις την Γερμανίαν, φέρουν την νέαν των στολή. Εις τον βραχίονα φέρουν τα ρωσσικά ψηφία Ρ.Ο.Α. που είναι τα αρχικά των λέξεων Ρωσικός Απελευθερωτικός Στρατός, ύπερθεν ενός  μπλε σταυρού σε λευκό φόντο. 


Ο αξιωματικός αυτός φέρει το διακριτικόν τμημάτων επιθέσεως, ως διακριθείς εναντίον των άτακτων.Όπως και πολλοί άλλοι, ο νεαρός Ρώσος φέρει τα διάσημα ανδρείας των τμημάτων εις το ανατολικό μέτωπο.

Σπάνιον φαινόμενο: Πολίται των Σοβιέτ, γεννηθέντες και ανδρωθέντες εις τον παράδεισο των εργατών, συγκροτούν τμήματα δια να απελευθερώσουν την πατρίδα των από τον εν λόγω παράδεισον. Κάθ΄όν χρόνον η Ευρώπη - αμέσως απειλούμενη  - είναι αναγκασμένη να διεξάγει τον περί υπάρξεως της αγώνα, τα τμήματα ταύτα εισέρχονται εις τον αγώνα εθελοντικώς. Εις την πραγματικότητα, γνωρίζουν πολύ καλά γιατί ακολουθούν τον δύσκολο αυτόν δρόμον.

Αντιθέτως, οι στρατιώται του Ρούζβελτ έρχονται από μακρυά. Παρά ταύτα όμως γνωρίζουν φυσικά πολύ καλύτερα γιατί αγωνίζονται. Συχνά τους έχουν πει ότι πρόκειται δια την ασφάλεια της Αμερικής!!! Αξίζει να ομιλήσωμεν εκτενέστερα έπ' αυτού;


Μια ομάς αιχμαλώτων Αμερικανών στρατιωτών πού προ ολίγου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μια Ευρώπη που υπεραμύνεται εαυτής. Από τας εκφράσεις των συνάγεται ότι η Ευρώπη, όπως αυτοί την φαντάζονται, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν πεινά, δεν είναι καθόλου ανίσχυρος και δεν απειλεί την ασφάλεια της Αμερικής.


Οπωσδήποτε πρέπει να επιβεβαιώσουμε το γεγονός ότι η περί Βορείου Αμερικής η ιδέα του Ευρωπαίου δεν ανταποκρίνεται προς την πραγματικότητα.
Επεριμέναμεν εδώ τούς ισχυρούς και αθλητικούς εκείνους νέους, που αποτελούν το ιδεώδες. Αληθώς εις την Ευρώπη εξηπατήθη ο κόσμος, διότι συναντά μεταξύ των αιχμαλώτων τόσον πολλούς τύπους γκάγκστερ, ώστε να είναι υποχρεωμένος να αναθεωρήσει τας μέχρι τούδε υφισταμένας γνώμες περί της ευλογημένης αυτής χώρας. 

Πηγή: Σύνθημα 2ον Τεύχος Μάιος 1943

Εθνικός Σύνδεσμος Σαρωνικού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου